Универзитет у Београду

Насловна > Сарадња > Стипендије и конкурси

Стипендије и конкурси


15. јун 2017.

Влада републике Грчке додељиује стипендије за постдипломске студије, за студенте из Републике Србије и то:
20 месеци стипендија за постдипломске студије или истраживачки рад, који се могу поделити пропорционално броју кандидата. Минимално трајање је 5 месеци, а максимално 10 месеци.

У прилогу се налазе пријавни формулари и списак пропратне документације за заинтересоване студенте, које је потребно попунити и послати скениране на мејл: marija.stamenkovic@mpn.gov.rs најкасније до 23. 06. 2017. године, а оригинале поштом на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за развој и високо образовање
Немањина 22-26
11000 Београд

Напомена - стипендија обухвата:
450 евра месечно за постдипломске студије и истраживање
550 евра једнократно приликом доласка студента за потребне трошкове
150 евра годишње за евентуална путовања унутар Грчке, за потребе студија
здравствено осигурање у државним здравственим институцијама

Заинтересовани студенти морају бити рођени након 01.01.1977. године.

Све додатне информације можете пронаћи у приложеним документима.

Пријавни формулар

Детаљне информације

Списак потребне документације


22. мaj 2017.

Стипендије за студенте из Србије на Универзитету Пиреус - програм Енергетска стратегија, право и економија

Детаљне информације


09. мaj 2017.

DAAD расписује Конкурс за размену учесника на пројектима између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за пројектни период 2018 – 2019.

Програм


09. март 2017.

The Hoeffmann Academic Award for intercultural Competence 2017 - University of Vechta

Guidelines on the Awarding of and Procedure for the Höffmann Academic Award for Intercultural Competence


18. новембар 2016.

Oбавештење о додели уговора за обављање услуге финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама пројекта GRASS


07. октобар 2016.

Oбавештење о додели уговора за обављање услуге финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијaма Tемпус пројекта „EDUVET“


07. октобар 2016.

Oбавештење о додели уговора за обављање услуге финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијaма Tемпус пројекта „Casa“


23. септембар 2016.

Државне годишње награде Републике Аустрије


26. август 2014.

Стипендије СР Немачке за студенте из Србије


13. мај 2014.

Стипендије Rochus und Beatrice Mummert фондације

Мастер студије, пракса у немачком предузећу и додатно усавршавање за менаџера


Студирање у Кини - претраживач стипендија