Пријава пројеката

У зависности од програма и делова програма за финансирање пројеката, пријаве се подносе у електронском облику директно на порталу донатора или другим институцијама које донатор овласти за пријaву.

Пре пријаве пројеката за финанисрање, заинтересовани учесници су у обавези да обавесте Универзитет о намери пријаве пројекта, путем Обрасца о намери пријаве пројекта.

Упутство за попуњавање обрасца о намери пријаве пројекта

Након евалуације предлога пројекта, Универзитет обавештава руководиоца пројекта и управу чланице о подршци Универзитета за учешће у пројекту чији је предлог достављен Универзитету.

Корисни линкови:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

https://tempus.ac.rs/

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en