UNICA (Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe)

Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe

UNICA је основана 1990. године. Реч је о мрежи која окупља 49 универзитета из 37 европских престоница, са укупно преко 160.000 запослених и 1.900.000 студената (закључно са 2017.).

Циљ организације јесте успостављање и одржавање међународне академске институционалне сарадње у оквиру Европског простора високог образовања (European Higher Education Area). UNICA такође представља платформу путем које институције-чланице могу утицати на стратешке промене у областима истраживања, образовања, универзитетске администрације и ширег друштвеног ангажмана.

У циљу остваривања ових циљева UNICA преноси ставове својих чланица европским институцијама и органима власти на свим нивоима. Са друге стране, своје институције-чланице информише о различитим европским иницијативама и програмима и подржава њихово учешће у истим. UNICA je веома активна у области имплементације европских пројеката и као координатор и као партнер.

Када је реч о унутрашњој организацији, она се базира на раду три тела: Генералној скупштини, Надзорном комитету те Комитету за међународну сарадњу. Генерални секретаријат UNICA-e у Бриселу бави се стратешким питањима и администрацијом.

UNICA активно учествује у раду релевантних тела ЕУ из области образовања, културе и истраживања како би ставови и препоруке њених чланица били на прави начин представљени током процеса креирања и развоја релевантних европских образовних политика.

Генерална скупштина одржана 2013. у Риму гласала је за пријем Универзитета у Београду у чланство UNICA-e.

Детаљније информације о раду ове организације можете наћи овде.

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus