Дунавска ректорска конференција

Danube Rectors' Conference

Дунавска ректорска конференција је основана 1983. године на састанку у Бечу од стране ректора универзитета у Улму, Линцу, Бечу и Будимпешти. ДРЦ је мрежа 56 универзитета из 13 земаља.

Главни задатак ДРЦ је побољшање високог образовања у области наставе и истраживања у региону, и то путем успостављања и омогућавања билатералних и мултилатералних контаката између универзитета: Координација идеја и активности кроз размену информација, унапређивање сарадње од заједничког интереса да би се допринело стабилности и развоју отвореног и демократског друштва у Европи.

Идеја о оснивању заједничке платформе Дунавске ректорске конференције универзитета чланица представљена је и усвојена почетком 2007. године на састанку Сталног комитета у Марибору. Наглашено је да универзитети ДРЦ треба да имају не само јасну и корисну веб страницу, већ и место где могу да комуницирају и размењују пројекте и идеје. Ова платформа пружа универзитетима, факултетима, институтима, одељењима, групама и појединцима, који су чланови Дунавске ректорске конференције, могућност да представе своје интересе у вези са истраживањима, разним активностима и достигнућима, као и прилику да промовишу своје најпопуларније програме дипломских и постдипломских студија.

ДРЦ се консултује са националним и међународним организацијама, као што су националне Ректорске конференције, ЕУА, УНЕСЦО, ЕУ, Савет Европе итд.

ДРЦ организује конференције, семинаре, летње школе и учествује у пројектима које финансира ЕУ. Исто тако учествује у радним групама Стратегије Европске Уније за Дунавски регион.

Једна од најзначајнијих изазова са којима се европске институције високог образовања у Европи суочавају је такмичење са другим високообразовним институцијама у Европској Унији и широм света. Да би се то постигло, институција треба да побољша квалитет образовања, истраживања, иновација и да активно учествује у европском региону.

ДРЦ Секретаријат
Hahngasse 6/24
1090 Wien
Република Аустрија

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+