Алпен-Адриа Ректорска конференција (ААРЦ)

Алпен-Адриа Ректорска конференција (ААРЦ) је универзитетска мрежа, која се састоји од преко 40 универзитета са алпско-јадранског региона а обухвата и Западни Балкан од 2011. године (Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Немачка, Мађарска, Италија, Србија и Словенија). Главни циљ ове мреже је унапређивање међунационалног дијалога и прекограничне сарадње у областима високог образовања и научног истраживања између високошколских институција широм региона, као и трансдисциплинарне сарадње са различитим партнерима у областима културе, индустрије, друштвених наука, пословања и јавних институција.

ААРЦ сарађује са потребним институцијама Европске уније у научно-истраживачком раду и у различитим циклусима високог образовања, укључујући доживотно учење, а пружа подршку и у размени и сарадњи наставника и студената у свим академским областима.

ААРЦ верује да хармонична коегзистенција и ефикасна сарадња чине карактеристике и специфичности културног пејзажа региона алпско-јадранског региона и обавезује се на јачање кохезије европских нација, као и на сарадњу високошколских установа унутар и изван Европске уније. Научни одбор ААРЦ је оперативно језгро ове универзитетске мреже. Научни одбор је одговоран за предлагање активности и пројектних идеја, које ће се реализовати у оквиру ове мреже. Сви чланови Научног одбора су званични учесници састанака универзитетске мреже ААРЦ.

Стални секретаријат је истовремено сервисни центар за чланове мреже ААРЦ, као и контакт за јавност. Седиште ове мреже је Алпен-Адриа Универзитет у Клагенфурту. Стални секретаријат има пратеће послове у области административне организације и комуникације. Његови задаци обухватају: администрацију веб странице мреже ААРЦ, умрежавање са секретаријатима других ректорских конференција и образовних удружења, као и све иницијативе које се баве институционалним задужењима универзитетске мреже ААРЦ.

AARC Стални Секретаријат
Алпен-Адриа Универзитет у Клагенфурту
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt
Austria
+43 463 2700 9275
aarc.aau.at
aarc.secretariat@aau.at

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+