Инструмент за претприступну помоћ (ИПА)

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) успостављен је с циљем да се земље потенцијални кандидати и земље кандидати за чланство у ЕУ обједине кроз његову примену и подстицајне учинке, чиме би се олакшао прелазак земље из једног статуса у други. Главни циљеви програма ИПА су јачање демократских институција, промовисање и заштита људских права и основних слобода уз веће поштовање права мањина, развој грађанског друштва и регионална и прекогранична сарадња.

Циљеви

Да би се на најефикаснији начин постигли циљеви свих земаља, програм ИПА се састоји од пет различитих компоненти:

 • помоћ транзицији и изградња институција
 • прекогранична и регионална сарадња
 • регионални развој
 • развој људских ресурса
 • рурални развој

Земље потенцијални кандидати функционишу на централизованој основи, при чему Комисија, као уговорни орган, обезбедује помоћ директно, путем делегација или Европске агенције за реконструкцију. Стога ће помоћ тим земљама бити обезбедена у оквиру прве две компоненте програма ИПА.

Средства за финансирање инфраструктуре, регионалног развоја, руралног развоја и мера које унапређују поље рада, као и најшире схваћених друштвених мера, бити доступна у оквиру компоненте "Помоћ транзицији и изградња институција".

Учесници у ИПА програму

Земље кандидати и земље потенцијални кандидати могу да учествују у ИПА програму. Свако физичко или правно лице које има пребивалиште или службено седиште у земљама које задовољавају ове наведене услове (у оквиру компоненте на коју имају право) моћи ће да аплицира за финансирање у оквиру програма ИПА:

 • непрофитне организације
 • државне институције
 • локалне самоуправе
 • јавна и комунална предузећаа
 • владине агенције
 • универзитети и институти
 • образовне институције
 • невладине организације и удружења
 • пословна удружења
 • привредне коморе

Буџет програма

Буџет ИПА програма (напомена: Европска комисија разматра и потврдује буџет почетком сваке године) у периоду од 2007. До 2013. Године износи 11, 47 милијарди евра.

Помоћ у оквиру програма ИПА обухватиће финансирање инвестиција, уговоре о набавци, бесповратну помоћ, укључујући субвенције каматних стопа, посебне врсте зајмова, гаранције за зајмове и финансијску помоћ, као и буџетску подршку и друге специфичне врсте буџетске помоћи, као и учешће у капиталу међународних финансијских институција или регионалних развојних банака.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+