IPA пројекти Универзитета у Београду

IPA SUBSIDY CONTRACT n° 1°ORD/124 – ZOONE (Zoo technical Networking for a sustainable Innovation in Adriatic Euroregion)

Трајање: 2011 - 2014

Програм: IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007 – 2013

Пројекат је регионалног типа, учесник из Србије: Пољопривредни факултет

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus