INTERREG

INTERREG

Пројекат „ПА7 Друштво знања“ има за циљ да креира друштво засновано на конкурентној истраживачкој и образовној инфраструктури, институцијама за подршку иновацијама и развијеним информационим и комуникационим технологијама у Дунавском региону.

Пројекат директно доприноси ЕУ Стратегији за Дунавски регион (ЕУСДР) – пружа финансијску подршку главним актерима у оквиру ПА7 и тако омогућава реализацију њихових улога и управљачке структуре у оквиру ЕУСДР. Приоритетну област 7 „Развој друштва знања кроз истраживање, образовање и ИКТ“ у оквиру ЕУСДР координирају Универзитет у Београду и Министарство образовања, истраживања и спорта Републике Словачке.

Пројекат „ПА7 Друштво знања“ финансира се од стране Interreg Дунавског транснационалног програма у периоду 2017-2019.

Пројекат се ко-финансира од стране Европске уније (ЕРДФ и ИПА).

Више информација о пројекту: knowledgesociety.danube-region.eu

INTERREG

О пројекту: Главни циљ Blue Air пројекта је унапређење институционалних капацитета за имплементацију активности из области плаве економије кроз имплементацију стратегија паметне специјализације на макрорегионалном нивоу Јадранске области. Кроз наведени пројекат радиће се на побољшавању компетенција quadruple helix актера из сектора плаве економије, идентификовању сектора у оквиру плаве економије од макрорегионалног интереса и искоришћавању потенцијала за транснационалну сарадњу, као и пружању подршке развоју стратегије паметне специјализације јадранско-јонског подручја у области плаве економије.

Водећи партнер: Area Science Park

Пројектни партнери: Хрватска господарска комора; Технолошки парк Љубљана; Општина Изола; Истраживачки центар Пирејског универзитета; Регион Централне Македоније; Национална агенција за истраживање и иновације Албаније; Иновационо предузетнички центар Технополис; Привредна комора Црне Горе; Универзитет у Београду; Привредна/господарска комора Федерације Босне и Херцеговине.

Трајање пројекта: 01.12.2020 – 31.05.2023.

Укупни буџет: 2.440.000 ЕУР

ЕРДФ: 1.763.465 ЕУР

ИПА II: 676.535 ЕУР

Пројекат је финансиран у оквиру програмa Interreg ADRION који се финансира из средстава Европског фонда за регионални развој и ИПА II фонда.

Више информација о пројекту на: blueair.adrioninterreg.eu

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+