Програм у области високог образовања, истраживања и развоја (HERD)

Jean Monnet

Норвешко Министарство спољних послова развило је програм у области високог образовања, истраживања и развоја (Programme in Higher Education, Research and Development - HERD), у коме могу учествовати земље Западног Балкана. Циљ овог пројекта је да допринесе економском расту и друштвеном развоју региона западног Балкана, кроз сарадњу у области високог образовања и истраживања. У име Министарства спољних послова Норвешке, овај програм у области енергије, у којој учествује Универзитет у Београду, спроводи Норвешки универзитет за науку и технологију (NTNU).

Детаљније информације о самом програму, доступне су на веб сајту програма.

На Универзитету у Београду, тренутно се спроводи један HERD пројекат, под називом Sustainable Energy and Environment in the Western Balkans.

Пријављивање

Приликом пријаве на конкурс за учешће у овом програму, неопходно је доставити:

    У оквиру овог поглавља, подржане су три врсте пројеката:

  1. Одељењу за међународну сарадњу Норвешког универзитета за науку и технологију, документа наведена на следећој интернет страници
  2. Универзитету у Београду, попуњен и потписан Уговор о реализацији HERD пројекта и сва релевантна документа на потпис.

Напомињемо да норвешки партнер неће узети у разматрање документацију у којој недостају документа потписана од стране релевантних представника Универзитета у Београду.

Guidelines for aplicants

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+