Herd пројекти Универзитета у Београду

2010.

1. Sustainable Energy and Environment in the Western Balkans
(2010-2013)

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus