THE SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOWSHIPS FUND - SYLFF PROGRAM

Sylff

O SYLFF PROGRAMU

SYLFF (The Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund) програм основала је 1987. године Нипон фондација, са циљем пружања подршке студентима постдипломских студија из области друштвених и хуманистичких наука. Програм обухвата 69 најугледнијих универзитета и високошколских институција из 44 земље света, а од оснивања програма стипендију је примило око 15 хиљада студената широм света, који су се по завршетку студија професионално ангажовали у различитим областима. Информације о појединачним институцијама учесницама програма можете наћи на званичном сајту SYLFF-а: /www.tokyofoundation.org/sylff/institutions

Циљ SYLFF програма је одабир и стипендирање најбољих студената – будућих лидера, који ће својим интегритетом и мотивацијом, уз помоћ друштвено-политичких инструмената и механизама допринети орјентацији на глобална питања као и решавању специфичних проблема у својим земљама.

Следећи визију и завештање оснивача програма, подршка наставку образовања истакнутих студената спроводи се преко донација које Нипон фондација даје одабраним високошколским институцијама широм света а Токио фондација за истраживање јавних политика администрира реализацију програма, чиме се обезбеђује одрживо и континуирано стипендирање. Поруку господина Јохеи Сасакаве, председника Нипон фондације, можете прочитати на следећој адреси: www.tokyofoundation.org/sylff/about/message_sasakawa

Више општих информација о самом програму и начинима стипендирања погледајте на званичном сајту Токио фондације за истраживање јавних политика: www.tokyofoundation.org/sylff/about/what_is_sylff

ПРОГРАМ SYLFF НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Сарадња Универзитета у Београду и програма SYLFF започета је још 1989. године, само две године након оснивања SYLFF-а, као једног од водећих програма Токио фондације за истраживање јавних политика (www.tkfd.or.jp). Универзитет у Београду је био јубиларни десети универзитет у свету који је од јапанске стране добио донацију за стипендирање најбољих студената факултета друштвених наука. Прве стипендије овог Фонда на Универзитету у Београду додељене су 1990. године, а до сада је ову стипендију примило преко 90 студената нашег Универзитета.

Циљ имплементације SYLFF програма на Универзитету у Београду јесте подршка наставку образовања студената докторских студија Универзитета високим лидерским потенцијалом на националном, регионалном и међународном нивоу, у јавном домену, као и у приватном сектору. Стипендије се додељују изузетним студентима друштвених и хуманистичких наука Правног, Економског, Филолошког, Филозофског и Факултета политичких наука Универзитета у Београду.

ПРИЈАВА И СЕЛЕКЦИЈА

Токио фондација за истраживање јавних политика не прима индивидуалне пријаве за стипендију. Комитети Токио фонда, основани на високошколским институцијама које учествују у програму, одговорни су за имплементацију програма стипендија, укључујући отварање позива и селекцију кандидата.

Сваке године, конкурс за доделу стипендија расписује Комитет Токио фонда Универзитета у Београду.

Конкурс се објављује једном годишње и отворен је најмање месец дана, а сви кандидати који испуњавају услове позивају се да доставе програме истраживања и да обаве разговор са члановима Комитета Токио фонда Универзитета у Београду. Приликом избора узима се у обзир средња оцена кандидата, објављени радови, уколико их кандидат има, као и квалитет и релевантност понуђеног програма истраживања. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на сајту Универзитета у Београду, уз назначене пропозиције, рокове и контакт податке за доставу апликација.

ПРАТЕЋИ SYLFF ПРОГРАМИ НАМЕЊЕНИ БИВШИМ И АКТУЕЛНИМ СТИПЕНДИСТИМА

Пратећи SYLFF програми намењени су бившим и актуелним SYLFF стипендистима, као подршка њиховом академском усавршавању и напредовању, даљем развијању лидерског потенцијала и међусобном повезивању. Више информација о овим програмима могу се наћи на адреси: www.sylff.org/support_programs

Контакт

Бранка Јанда-Марковић
Руководилац Сектора за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Универзитет у Београду
Студентски трг 1
11000 Београд
markob@rect.bg.ac.rs
+381 11 3207445

Више информација о Sylff програму могу се наћи на www.tokyofoundation.org/sylff

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+