Erasmus+


Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

  • образовање,
  • млади и
  • спорт

    У најширем смислу, програм Erasmus+ у области образовања има следеће приоритете:

  • Инклузија и различитост
  • Дигитална трансформација
  • Животна средина и борба против климатских промена,
  • Учешће у демократском животу.

У фокусу програма Erasmus+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

У области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Erasmus+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Делови програма Erasmus+

Програм Erasmus+ има три кључне активности:
• Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)
• Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation among organisation and institutions)
• Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 – Support for policy reform)

и један издвојен део програма:
• Jean Monnet

Више информација о Erasmus+ програму можете наћи на следећој адреси: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Напомена: институцијама из Србије није потребан Erasmus код (Erasmus Code).

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

Обавештење свим заинтересованима за учешће у Erasmus+ КА1 пројектима мобилности: Универзитет у Београду је једина надлежна институција за потписивање интер-институционалних споразума о мобилности студената, наставног и ненаставног особља. Процедура за подношење пројектних пријава детаљно је описана на сајту Универзитета у Београду и сваки договор мимо наведене процедуре не може бити подржан од стране Универзитета у Београду.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+