Erasmus+ КА1

КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

У оквиру кључне активности 1 програма Erasmus+ високошколске институције из Србије које су носиоци Erasmus повеље могу да пријаве пројекте за размену студената, наставника и административног особља.

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, националним агенцијама или канцеларијама Erasmus+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Erasmus+.

Модели уговора који високообразовне институције из Србије треба да потпишу са другом високообразовном институцијом из још једне тзв. програмске земље (Кључна акција 103) или партнерске земље (Кључна акција 107), како би конкурисале за размене студената и особља, могу се преузети са сајта: ec.europa.eu

Услови сарадње са наведеним институцијама из програмских и партнерских земаља биће прецизирани потписивањем одговарајућег Интер-институционалног споразума од стране ректора Универзитета у Београду са сваком појединачном страном високошколском институцијом.

Годишње пријављивање пројеката кредитне мобилности реализује се преко Мобион платформе за мобилност: mobion.bg.ac.rs/

Пријављивање за одлазак на мобилност такође се реализује преко Мобион платформе.

КА1 – Заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Erasmus+ високошколске институције из Србије могу учествовати као координатори или партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама из земаља Европске уније као и са институцијама из земаља ван ЕУ.

Кључна активност 1 програма Erasmus+ пружа шансу студентима да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Erasmus Мundus).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Erasmus+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Erasmus+.

Више детаља о пријави пројеката за заједничке мастер програме налази се на сајту Извршне агенције.

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus