Erasmus Mundus Action 2


Action 2: Erasmus Mundus сарадња (раније “Erasmus Mundus Спољни прозор – External Cooperation Window)

Action 2 подржава пројекте којима се успоставља сарадње међу ЕУ и партнерских високошколских институција са циљем извођења што већег броја мобилности (студентских и наставно-научног особља). Пројектима се предвиђа додела стипендија за учеснике размене из партнерских и ЕУ земаља. Висина стипендија зависи од претходно дефинисаних приоритета партнерских земаља, затим нивоа студија или међусобних договора партнера.

Тренутно активни Erasmus Mundus Action 2 пројекти у којима је Универзитет у Београду партнер:

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus