Оквирни програм за конкурентност и иновативност – CIP

Okvirni program za konkurentnost i inovativnost – CIP

Оквирни програм за конкурентност и иновативност (CIP) је програм Европске заједнице који има циљ да подстакне конкурентност европских предузећа, превасходно малих и средњих предузећа. Поред тога, програм подржава и иновативне активности, укључујући еко-иновације, омогућава лакши приступ капиталу и услугама за подршку пословању.

Програм подстиче широко коришћење информационо-комуникационих технологија и доприноси развоју одрживог, конкурентног и свеобухватног информационог друштва.

Програм је, такође, усмерен на стимулисање коришћења обновљивих видова енергије и енергетску ефикасност.

Оквирни програм за конкурентност и иновативност састоји се од три под-програма:

  • Програм за предузетништво и иновативност EIP
  • Програм за подршку политици информационо-комуникационих технологија ICT PSP
  • Програм Интелигентна енергија за Европу IEE

Више информација о овим програмима можете пронаћи на следећој адреси.

Модел уговора о реализацији пројеката на којима је Универзитет у Београду партнер можете преузети овде.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+