Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Већа научних области > Чланови Већа научних области техничких наука

Чланови Већа научних области техничких наука

Проф. др Зоран Радаковић, Електротехнички факултет
Проф. др Јелена Радовановић, Електротехничкифакултет
Проф. др Александра Смиљанић, Електротехнички факултет
Проф. др Мило Томашевић, Електротехнички факултет
Проф. др Драгослава Стојиљковић, Машински факултет
Проф. др Срђан Бошњак, Машински факултет
Проф. др Божидар Росић, Машински факултет
Проф. др Војкан Лучанин, Машински факултет
Проф. др Зоран Марјановић, Факултет организационих наука
Проф. др Јован Филиповић, Факултет организационих наука
Проф. др Ондреј Јашко, Факултет организационих наука
Проф. др Драган Васиљевић, Факултет организационих наука
Проф. др Петар Ускоковић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Александра Перић-Грујић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Мирјана Кијевчанин, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Татјана Волков-Хусовић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Милорад Видовић, Саобраћајни факултет
Проф. др Милица Калић, Саобраћајни факултет
Проф. др Катарина Вукадиновић, Саобраћајни факултет
Проф. др Драгутин Костић, Саобраћајни факултет
Проф. др Александар Ганић, Рударско-геолошки факултет
Проф. др Предраг Лазић, Рударско-геолошки факултет
Проф. др Оливера Крунић, Рударско-геолошки факултет
Проф. др Иван Михајловић, Технички факултет у Бору
Проф. др Милан Антонијевић, Технички факултет у Бору
Проф. др Миодраг Живковић, Математички факултет
Проф. др Драгослав Шумарац, Грађевински факултет