Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Већа научних области природних наука

Проф. др Светлана Радовић, Биолошки факултет
Проф. др Надежда Недељковић, Биолошки факултет
Проф. др Дмитар Лакушић, Биолошки факултет
Проф. др Предраг Симоновић, Биолошки факултет
Проф. др Александра Кораћ, Биолошки факултет
Проф. др Бранимир Јованчићевић, Хемијски факултет
Проф. др Душанка Милојковић-Опсеница, Хемијски факултет
Проф. др Зоран Вујчић, Хемијски факултет
Проф. др Душан Сладић, Хемијски факултет
Проф. др Катарина Анђелковић, Хемијски факултет
Проф. Проф. др Јасмина Димитрић-Марковић, Факултет за физичку хемију
Проф. др Никола Цвјетићанин, Факултет за физичку хемију
Проф. др Никола Вукелић, Факултет за физичку хемију
Проф. др Катарина Карљиковић-Рајић, Фармацеутски факултет
Проф. др Весна Кунтић, Фармацеутски факултет
Проф. др Невенка Рајић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Зоран Станимировић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Малиша Антић, Пољопривредни факултет
Проф. др Милан Кнежевић, Шумарски факултет
др Зорица Мојовић, Институт за хемију, технологију и металургију
др Весна Перић-Матаруга, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
др Милорад Којић, Институт за молекуларну генетику и генетско инжењерство