Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Већа научних области природно-математичких наука

Проф. арх Павле Младеновић, Математички факултет
Проф. др Oлга Атанацковић, Математички факултет
Проф. др Гордана Павловић-Лажетић, Математички факултет
Проф. др Милош Арсеновић, Математички факултет
Проф. др Дарко Милинковић, Математички факултет
Проф. др Воја Радовановић, Физички факултет
Проф. др Срђан Буквић, Физички факултет
Проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, Физички факултет
Проф. др Лазар Лазић, Физички факултет
Проф. др Бранислав Бајат, Грађевински факултет
Проф. др Бошко Стевановић, Грађевински факултет
Проф. др Ненад Цакић, Електоротехнички факултет
Проф. др Милан Тадић, Електоротехнички факултет
Проф. др Зоран Митровић, Машински факултет
Проф. др Миодраг Спалевић, Машински факултет
Проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет
Проф. др Рајко Шашић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Милица Стојановић, Факултет организационих наука
Др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику
Др Александар Родић, научни саветник, Институт „Михајло Пупин“