Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Већа научних области правно-економских наука

Проф. др Игор Вуковић, Правни факултет
Проф. др Милан Шкулић, Правни факултет
Проф. др Слободан Марковић, Правни факултет
Проф. др Милена Полојац, Правни факултет
Проф. др Владан Петров, Правни факултет
Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет
Проф. др Предраг Бјелић, Економски факултет
Проф. др Биљана Јовановић Гавриловић, Економски факултет
Проф. др Горан Петковић, Економски факултет
Проф. др Зорица Младеновић, Економски факултет
Проф. др Дарко Надић, Факултет политичких наука
Проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука
Проф. др Весна Кнежевић-Предић, Факултет политичких наука
Проф. др Зоран Крстић, Факултет политичких наука
Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности
Проф. др Зоран Кековић, Факултет безбедности
Проф. др Ивана Симовић-Хибер, Факултет безбедности
Проф. др Наталија Богданов, Пољопривредни факултет
Проф. др Зорица Васиљевић, Пољопривредни факултет
Проф. др Милорад Ступар, Филозофски факултет
Проф. др Миодраг Матељевић, Математички факултет
Проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, Факултет организационих наука
Проф. др Дејан Петровић, Факултет организационих наука
Проф. др Мирјана Девeџић, Географски факултет
Др Александaр Фатић, Институт за филозофију и друштвену теорију