Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Већа научних области > Чланови Већа научних области правно-економских наука

Чланови Већа научних области правно-економских наука

Проф. др Гордана Илић-Попов, Правни факултет
Проф. др Милан Шкулић, Правни факултет
Проф. др Слободан Марковић, Правни факултет
Проф. др Зоран Мирковић, Правни факултет
Проф. др Владан Петров, Правни факултет
Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет
Проф. др Предраг Бјелић, Економски факултет
Проф. др Биљана Јовановић Гавриловић, Економски факултет
Проф. др Горан Петковић, Економски факултет
Проф. др Зорица Младеновић, Економски факултет
Проф. др Дарко Надић, Факултет политичких наука
Проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука
Проф. др Весна Кнежевић-Предић, Факултет политичких наука
Проф. др Милан Јовановић, Факултет политичких наука
Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности
Проф. др Зоран Кековић, Факултет безбедности
Проф. др Ивана Симовић-Хибер, Факултет безбедности
Проф. др Наталија Богданов, Пољопривредни факултет
Проф. др Зорица Васиљевић, Пољопривредни факултет
Проф. др Милорад Ступар, Филозофски факултет
Проф. др Миодраг Матељевић, Математички факултет
Ппроф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, Факултет организационих наука
Проф. др Дејан Петровић, Факултет организационих наука
Проф. др Мирјана Девeџић, Географски факултет
Др Александaр Фатић, Институт за филозофију и друштвену теорију