Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Већа научних области > Чланови Већа научних области медицинских наука

Чланови Већа научних области медицинских наука

Проф. др Мирослав Раденковић, Медицински факултет
Проф. др Слободан Савић, Медицински факултет
Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет
Проф. др Миодраг Крстић, Медицински факултет
Проф. др Петар Булат, Медицински факултет
Проф. др Зорица Вујић, Фармацеутски факултет
Проф. др Марија Приморац, Фармацеутски факултет
Проф. др Радица Степановић-Петровић, Фармацеутски факултет
Проф. др Миодраг Лазаревић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Дејан Крњаић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Радмила Ресановић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Сњежана Чолић, Стоматолошки факултет
Проф. др Јелена Милашин, Стоматолошки факултет
Проф. др Саша Јанковић, Стоматолошки факултет
Проф. др Марија Мацура, Факултет спорта и физичког васпитања
Проф. др Дијана Лазић-Пушкаш, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Проф. др Бранка Вуковић-Гачић, Биолошки факултет
Проф. др Бошко Николић, Електротехнички факултет
Проф. др Тамара Џамоња, Факултет политичких наука
др сц. мед. Мирјана Гуриновић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања