Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Органи > Већа научних области > Чланови Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука

Чланови Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука

Проф. арх Владимир Лојаница, Архитектонски факултет
Проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет
Проф. др Александра Крстић Фурунџић, Архитектонски факултет
Проф. др Миодраг Несторовић, Архитектонски факултет
Проф. мр Рајко Корица, Архитектонски факултет
Проф. др Златко Марковић, Грађевински факултет
Проф. др Душан Продановић, Грађевински факултет
Проф. др Бранислав Ивковић, Грађевински факултет
Проф. др Снежана Маринковић, Грађевински факултет
Проф. др Драган Благојевић, Грађевински факултет
Проф. др Дејан Филиповић, Географски факултет
Проф. др Дејан Шабић, Географски факултет
Проф. др Бранка Тошић, Географски факултет
Проф. др Бранка Тошић, Географски факултет
Проф. др Драгутин Јевремовић, Рударско-геолошки факултет
Проф. др Владан Тубић, Саобраћајни факултет
Проф. др Ратко Ристић, Шумарски факултет
Проф. др Александар Кадијевић, Филозофски факултет