Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука

Проф. арх Владимир Лојаница, Архитектонски факултет
Проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет
Проф. др Александра Крстић Фурунџић, Архитектонски факултет
Проф. арх Зоран Лазовић, Архитектонски факултет
Проф. др Бранислав Жегарац, Архитектонски факултет
Проф. др Златко Марковић, Грађевински факултет
Проф. др Душан Продановић, Грађевински факултет
Проф. др Растислав Мандић, Грађевински факултет
Проф. др Снежана Маринковић, Грађевински факултет
Проф. др Иван Алексић, Грађевински факултет
Проф. др Дејан Филиповић, Географски факултет
Проф. др Дејан Шабић, Географски факултет
Проф. др Бранка Тошић, Географски факултет
Проф. др Мирољуб Милинчић, Географски факултет
Проф. др Биљана Аболмасов, Рударско-геолошки факултет
Проф. др Владан Тубић, Саобраћајни факултет
Проф. др Мирјана Оцокољић, Шумарски факултет
Проф. др Александар Кадијевић, Филозофски факултет