Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Већа научних области друштвено-хуманистичких наука

Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, Филозофски факултет
Проф. др Данијел Синани, Филозофски факултет
Проф. др Слободан Марковић, Филозофски факултет
Проф. др Ненад Макуљевић, Филозофски факултет
Проф. др Ивана Спасић, Филозофски факултет
Проф. др Невена Хаџи Јованчић, Учитељски факултет
Проф. др Данијела Костадиновић Красић, Учитељски факултет
Проф. др Слађана Јаћимовић, Учитељски факултет
Проф. др Марина Радић-Шестић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Проф. др Горан Недовић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Проф. др Душан Митић, Факултет спорта и физичког васпитања
Проф. др Слађана Мијатовић, Факултет спорта и физичког васпитања
Проф. др Драгица Вујадиновић, Правни факултет
Проф. др Александра Јовановић, Правни факултет
Проф. др Владан Перишић, Православни богословски факултет
Проф. др Родољуб Кубат, Православни богословски факултет
Проф. др Веселин Кљајић, Факултет политичких наука
Проф. др Синиша Зарић, Економски факултет
др Петар Бојанић, Институт за филозофију и друштвену теорију