Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Већа научних области > Чланови Већа научних области друштвено-хуманистичких наука

Чланови Већа научних области друштвено-хуманистичких наука

Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, Филозофски факултет
Проф. др Душан Михаиловић, Филозофски факултет
Проф. др Јован Бабић, Филозофски факултет
Проф. др Ненад Макуљевић, Филозофски факултет
Проф. др Ивана Спасић, Филозофски факултет
Проф. др Љиљана Марковић, Филолошки факултет
Проф. др Јулијана Вучо, Филолошки факултет
Проф. др Смиља Срдић, Филолошки факултет
Проф. др Весна Половина, Филолошки факултет
Проф. др Јелена Филиповић, Филолошки факултет
Проф. др Мирко Дејић, Учитељски факултет
Проф. др Невена Хаџи Јованчић, Учитељски факултет
Проф. др Биљана Требјешанин, Учитељски факултет
Проф. др Марина Радић-Шестић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Проф. др Горан Недовић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Проф. др Душан Митић, Факултет спорта и физичког васпитања
Проф. др Душанка Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања
Проф. др Драгица Вујадиновић, Правни факултет
Проф. др Александра Јовановић, Правни факултет
Проф. др Радомир Поповић, Православни богословски факултет
Проф. др Родољуб Кубат, Православни богословски факултет
Проф. др Веселин Кљајић, Факултет политичких наука
Проф. др Синиша Зарић, Економски факултет
др Петар Бојанић, Институт за филозофију и друштвену теорију