Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Већа научних области > Чланови Већа научних области биотехничких наука

Чланови Већа научних области биотехничких наука

Проф. др Саво Вучковић, Пољопривредни факултет
Проф. др Мићо Ољача, Пољопривредни факултет
Проф. др Михаило Николић, Пољопривредни факултет
Проф. др Бранка Крстић, Пољопривредни факултет
Проф. др Владан Богдановић, Пољопривредни факултет
Проф. др Нада Драговић, Шумарски факултет
Проф. др Бранко Главоњић, Шумарски факултет
Проф. др Чедомир Марковић, Шумарски факултет
Проф. др Раде Цвјетићанин, Шумарски факултет
Проф. др Драгица Обратов-Петковић, Шумарски факултет
Проф. др Ђорђе Фира, Биолошки факултет
Проф. др Мирјана Стајић, Биолошки факултет
Проф. др Љиљана Јанковић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Мила Савић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Драган Марковић, Машински факултет
Проф. др Александар Вег, Машински факултет
Проф. др Вера Артико, Медицински факултет
Проф. др Зорица Кнежевић-Југовић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Лидија Ђокић, Архитектонски факултет
Проф. др Љубодраг Савић, Грађевински факултет
Проф. др Владимир Вукашиновић, Православни богословски факултет
др Дубравка Цвејић, научни саветник, Институт за примену нуклеарне енергије