Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Већа научних области биотехничких наука

Проф. др Саво Вучковић, Пољопривредни факултет
Проф. др Душан Радивојевић, Пољопривредни факултет
Проф. др Михаило Николић, Пољопривредни факултет
Проф. др Бранка Крстић, Пољопривредни факултет
Проф. др Владан Богдановић, Пољопривредни факултет
Проф. др Нада Драговић, Шумарски факултет
Проф. др Бранко Главоњић, Шумарски факултет
Проф. др Чедомир Марковић, Шумарски факултет
Проф. др Раде Цвјетићанин, Шумарски факултет
Проф. др Драгица Обратов-Петковић, Шумарски факултет
Проф. др Ђорђе Фира, Биолошки факултет
Проф. др Мирјана Стајић, Биолошки факултет
Проф. др Милутин Ђорђевић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Мила Савић, Факултет ветеринарске медицине
Проф. др Драган Марковић, Машински факултет
Проф. др Јелена Илић, Машински факултет
Проф. др Вера Артико, Медицински факултет
Проф. др Зорица Кнежевић-Југовић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. мр Милан Вујовић, Архитектонски факултет
Проф. др Љубодраг Савић, Грађевински факултет
Проф. др Владимир Вукашиновић, Православни богословски факултет
др Дубравка Цвејић, научни саветник, Институт за примену нуклеарне енергије