Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Чланови Одбора за статутарна питања

1. Проф. др Марко Давинић, Правни факултет, председник (одлука Сената)

2. Проф. др Александра Топић, Фармацеутски факултет (oдлука Сената)

3. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, заменик председникa (одлука Сената)

4. Проф. др Александар Молнар, Филозофски факултет (одлука Сената)

5. Проф. др Вук Радовић, Правни факултет (одлука Већа групације друштвено-хуманистичких наука)

6. Проф. др Љиљана Стојчев-Стајчић, Стоматолошки факултет (одлука Већа групације медицинских наука)

7. Проф. др Синиша Ђурашевић, Биолошки факултет (одлука Већа групације природно-математичких наука)

8. Проф. др Радуле Тошовић, Рударско-геолошки факултет (одлука Већа групације техничко-технолошких наука)

9. Боријан Соковић, студент Технолошко-металуршког факултета (одлука Студентског парламента Универзитета)