Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Одбор за статутарна питања > Чланови Одбора за статутарна питања

Чланови Одбора за статутарна питања

1. Проф. др Зоран Мирковић, Правни факултет, председник (одлука Сената)

2. Проф. др Александра Топић, Фармацеутски факултет (oдлука Сената)

3. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, заменик председникa (одлука Сената)

4. Проф. др Александар Молнар, Филозофски факултет (одлука Сената)

5. Проф. др Вук Радовић, Правни факултет (одлука Већа групације друштвено-хуманистичких наука)

6. Проф. др Љиљана Стојчев-Стајчић, Стоматолошки факултет (одлука Већа групације медицинских наука)

7. Проф. др Синиша Ђурашевић, Биолошки факултет (одлука Већа групације природно-математичких наука)

8. Проф. др Радуле Тошовић, Рударско-геолошки факултет (одлука Већа групације техничко-технолошких наука)

9. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког факултета (одлука Студентског парламента Универзитета)