Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-хуманистичких наука (5):

1. др Татјана Јевремовић Петровић, ванредни професор Правног факултета

2. др Владислав Пузовић, ванредни професор Православног богословског факултета

3. др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор Факултета политичких наука

4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета

5. ___________________________

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука (4):

6. др Иванка Марковић, редовни професор Медицинског факултета

7. др Елена Кршљак, редовни професор Стоматолошког факултета

8. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине

9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-математичких наука (4):

10. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког факултета

11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета

12. др Владимир Грујић, ванредни професор Математичког факултета

13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких наука (6):

14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског факултета

15. др Драган Благојевић, редовни професор Грађевинског факултета

16. ___________________________

17. др Александар Костић, редовни професор Рударско-геолошког факултета

18. др Јелица Петровић-Вујачић, редовни професор Саобраћајног факултета

19. ___________________________

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института (3):

20. др Марјан Ивковић, научни сарадник Института за филозофију и друштвену терорију

21. ___________________________

22. др Небојша Николић, научни саветник Института за хемију, технологију и металургију

Представници студената (6):

23. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета

24. Мирослав Дешић, студент Факултета политичких наука

25. Ана Станковић, студенткиња Биолошког факултета

26. Анастасија Антић, студенткиња Географског факултета

27. Теодора Ђачић, студенткиња Машинског факултета

28. Никола Паовица, студент Медицинског факултета

Представници оснивача (12):

29. проф. др Драган Мицић, редовни члан САНУ

30. проф. др Драган Шкорић, редовни члан САНУ

31. Миро Вуксановић, дипл. филолог, редовни члан САНУ

32. проф. др Зоран Радојичић

33. проф. др Милан Божић

34. проф. др Обрад Зелић

35. проф. др Момчило Павловић

36. проф. др Љиљана Мркић Поповић

37. др Живојин Ђурић, научни саветник

38. мр Мирко Петровић

39. Братислав Петковић, дипл. режисер

40. Душко Миленковић, дипл. правник

Представник ненаставног особља (1):

41. Љиљана Константиновић, пословни секретар у Кабинету ректора