Рангирање Универзитета Грб Универзитета

Универзитет у Београду међу 500 најбољих светских универзитета

Универзитет у Београду је ове године на престижној Шангајској листи пласиран између 401. и 500. места од рангираних 1000 универзитета на свету.

Узимајући у обзир динамичан развој перформанси високошколских установа у привредно најразвијенијим земљама, позиција Универзитета у Београду је релативно стабилна упркос мање повољним условима за обављање научноистраживачке делатности и поправљена је у односу на прошлу годину.

Иако је Шангајска листа неформална, ствар је престижа бити на њој јер обухвата мање од четири одсто светских универзитета, а критеријуми су: алумни добитници Нобелове награде и Филдсове медаље, наставници/истраживачи добитници Нобелове награде и Филдсове медаље, број високо цитираних наставника/истраживача у оквиру одређене научне области, број научних радова објављених у часописима Science и Nature, број научних радова објављених у часописима са Science Citation Index и Social Science Citation Index, академски допринос према наведеним индикаторима у односу на број запослених.

Академско рангирање светских универзитета (ARWU) спроводи се од 2003. године као међународно истраживање академске изврсности које обавља ShanghaiRanking Consultancy. На ранг-листи ARWU Универзитет у Београду се први пут нашао 2012. године, међу 500 рангираних.

Детаљне информације о рангирању Универзитета у Београду на Шангајској листи