Контакт

Универзитет у Београду


Адреса:  Студентски трг 1, 11000 Београд

Телефон:  011 3207 400

Факс 1:  011 3207 481

Факс 2:  011 2638 912

Факс 3:  011 2638 818

Е-адреса:  kabinet@rect.bg.ac.rs

Број рачуна:  840-1835666-14

ПИБ:  100052450

Матични број:  07003170


Односи са јавношћу

Сања Лубардић Анђелковић

Е-адреса:  pr@rect.bg.ac.rs


Лице одређено за заштиту података о личности

др Славко Гајин

Адреса:  Студентски трг 1, 11000 Београд

Телефон:  011 3031 257

Е-адреса:  helpdesk@rcub.bg.ac.rs


Повереница за равноправност у Стручној служби и центрима Универзитета у Београду

Светлана Костић

Е-адреса:  svetlana.kostic@rect.bg.ac.rs


Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја