Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Институти > Институт за примену нуклеарне енергије

Институт за примену нуклеарне енергије

Телефон:011 2619 252

Факс:011 2618 724

Вебсајт:www.inep.co.rs

Е-адреса:mail@inep.co.rs

Адреса: Банатска 31б, Земун

Директор:др Олгица Недић

NEP Већина активности Института усмерена је ка фундаменталним истраживањима у биологији и биомедицини. У области фундаменталних истраживања, пројекти Института су фокусирани на истраживања везана за физиолошке процесе зависне од дејства инсулину сличних фактора раста, физиологију и патологију штитасте жлезде, гликобиологију, имунопаразитологију, биологију репродукције, радиоекологију и физиолошку екологију. Поред тога, један део својих активности ИНЕП реализује кроз биотехнолошке и комерцијалне аспекте у хуманој и ветеринарској медицини и заштити животне средине.

Сарадња

Институт остварује сарадњу са следећим факултетима: Хемијски факултет, Биолошки факултет, Медицински факултет, Ветеринарски факултет, Факултет за физичку хемију и Фармацеутски факултет Универзитета у Београду нарочито у областима имунохемије, биохемије и примени имунохемијских метода.

Институт чине:

  • Одељење за имунохемију и гликобиологију
  • Одељење за ендокринологију и радиоимунологију
  • Одељење за имунологију и имунопаразитологију
  • Одељење за метаболизам
  • Одељење за радиоекологију и агрохемију
  • Одељење за биологију репродукције
  • Одељење квалитета
  • Служба заједничких послова
  • Одељење за пријем узорака и издавање резултата.