Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

Институт за хемију, технологију и металургију

Телефон 1:  011 3640 230

Телефон 2:  011 3640 227

Факс:  011 3640 234

Вебсајт:  www.ihtm.bg.ac.rs

Е-адреса:  ihtm@ihtm.bg.ac.rs

Адреса:  Његошева бр. 12, Београд

Директор:  Проф. др Јасмина Стевановић


ИХТМ наставља традицију прве Државне хемијске лабораторије која је основана 1859. године Указом Кнеза Милоша Обреновића, у згради саграђеној 1882. на углу Његошеве и Улице Краља Милутина.

O Институту

Најновији период у раду института почиње 1. јула 1961.године, када су Влада републике Србије, Природно-математички, Технолошко-металуршки и Фармацеутски факултети, са 14 предузећа из Србије основали ИХТМ, који се до 1998. године налазио у саставу Београдског Универзитета.

Акумулирано знање, високообразовни научностручни кадар, уско специјализовани технички кадар, савремена опрема за карактеризацију материјала и компоненти, омогућили су ИХТМ-у да у протеклих 45 година, развије више десетина савремених технолошких поступака и материјала значајних за развој југословенске цивилне и војне индустрије.

На основу сопствених технолошких решења, реализација освојених технологија и материјала у наведеним областима истраживачких активности ИХТМ, вршена је и врши се трансфером технологија у одговарајуће привредне организације или у сопствене микропогоне.

Сарадња

ИХТМ има непосредну сарадњу са Хемијским факултетом, Технолошко-металуршким факултетом и Електротехничким факултетом у Београду, са којима остварује заједничке научноистраживачке и истраживачко-развојне тимове. Поред истраживачко-развојног рада, ИХТМ учествује са сродним факултетима у образовању и усавршавању научноистраживачког кадра.

Научни сарадници ИХТМ-а, преко низа објављених публикација у еминентним страним часописима, посебним издањима (монографије и др.), као и редовним учешћем и публиковањем постигнутих научних резултата на одговарајућим међународним скуповима, дали су у протеклом периоду значајан допринос у развоју научне мисли у областима делатности Института.

ИХТМ сарађује са више десетина Академија наука, Универзитета, истраживачких и развојних Института у целом свету.