Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Институти > Институт за физику у Београду

Институт за физику у Београду

Телефон:011 3713 000

Факс:011 3162 190

Вебсајт:www.ipb.ac.rs

Е-адреса:info@ipb.ac.rs

Адреса:Прегревица бр. 118, Земун

Директор:др Александар Богојевић

IF Институт за физику у Београду је научна установа чији програм покрива следеће области истраживања: теоријску физику, физику елементарних честица, физику атома и молекула, физику чврстог стања, физику плазме и ласера, оптику, физику језгра, метрологију и заштиту животне средине.

Истраживање у Институту спроводи се у четири центра:

  • Центар за изучавање комплексних система (координатор суперрачунарског постројења PARADOX)
  • Центар за неравнотешне процесе
  • Центар за чврсто стање и нове материјале
  • Центар за фотонику; као и четири лабораторије за физику околине, физику високих енергија, атомску физику и нуклеарну физику

Активности везане за иновације и трансфер технологије, метрологију и сертификацију, као и разни видови спонзорисаних истраживања се спроводе широм Института. Комерцијализација, са друге стране, се углавном спроводи кроз низ технолошких спин-оф компанија Института. Два највећа оваква предузећа су тренутно СЕНЗОР-ИНФИЗ (примена оптичких сензора и ласерске технологије) и МТТ-ИНФИЗ (примена микроталасне технологије и радарских система).