Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Технички факултет у Бору

Технички факултет у Бору

Телефон 1:  030 424 555

Телефон 2:  030 458 315

Факс:  030 421 078

Вебсајт:  www.tfbor.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@tfbor.bg.ac.rs

Адреса:  Војске Југославије бр. 12, Бор

Декан:  Проф. др Нада Штрбац


Технички факултет у Бору, jeдини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета, основан је 1961. године као одговор на изражене потребе за високообразованим кадром из области рударства и металургије у време динамичног развоја Рударско-топионичарског басена Бор.

Делатност

Делатност Техничког факултета у Бору обухвата поље техничко-технолошких наука, а студије на овој високошколској установи организоване су у оквиру следећих студијских програма, акредитованих 2014. године:

  • рударско инжењерство (основне, мастер и докторске академске студије)
  • металуршко инжењерство (основне, мастер и докторске академске студије)
  • технолошко инжењерство (основне, мастер и докторске академске студије)
  • инжењерски менаџмент (основне, мастер и докторске академске студије)

Наставници и сарадници

Наставни кадар, који данас изводи наставу на Факултету ,чине већином познати и признати научни радници код нас и у свету, са високим индексом цитирања. Ова чињеница указује да компетентност наставника овог Факултета гарантује високи квалитет будућег кадра, почев од дипломираних инжењера до доктора наука.

Студије

Од оснивања до данас, на Факултету је дипломирало више од 2850 студената на основним академским студијама, док је на мастер академским студијама дипломирало 180 студената. Специјалистичке студије је завршило 20 студената, магистарске студије 160 студенaта, а докторске дисертације је одбранило 119 кандидата. Дипломирани инжењери са овог факултета данас раде као истакнути стручњаци и научни радници широм света.

Факултет организује и друге врсте усавршавања дипломираних стручњака при чему највећи значај имају семинари за иновације знања организованих према ускостручним областима и уз ангажовање најкомпетентнијих предавача из ових области.

Поред образовања, делатност Факултета усмерена је и на научно-истраживачки рад, којим су обухваћена фундаментална, развојна и примењена истраживања, а резултат тога су бројни штампани радови у иностранству и земљи, монографије, студије, пројекти, и др.