Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Географски факултет

Географски факултет

Телефон 1:  011 2183 537

Телефон 2:  011 2637 421

Факс:  011 2182 889

Вебсајт:  www.gef.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@gef.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг бр. 3/III, Београд

Декан:  Проф. др Дејан Филиповић

Продекан за наставу:  Проф. др Снежана Вујадиновић

Продекан за науку и међународну сарадњу:  доц. др Александар Ђорђевић

Продекан за финансије:  Проф. др Велимир Шећеров