Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултет ветеринарске медицине

Факултет ветеринарске медицине

Телефон 1:  011 3615 436

Телефон 2:  011 2685 936

Факс:  011 2685 936

Вебсајт:  www.vet.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@vet.bg.ac.rs

Адреса:  Булевар ослобођења бр. 18, Београд

В. д. декан:  Проф. др Милорад Мириловић

Продекан за основне студије:  Проф. др Милорад Мириловић

Продекан за последипломске студије:  Проф. др Данијела Кировски

Продекан за сарадњу са привредом:  Проф. др Вања Крстић


Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду смештен је у близини центра града у Булевару ослобођења 18, неколико стотина метара од централног градског трга Славије у смеру према Аутокоманди. У непосредној близини факултета налазе се Медицински и Стоматолошки факултет. У време када је факултет основан, дакле пре више од седамдесет година, налазио се на рубу Београда који се почео нагло развијати. У последње време размишља се о дислокацији факултета из центра града.

О Факултету

Иако је идеја о оснивању Факултета ветеринарске медицине настала почетком двадесетог века, ова институција је основана Решењем Министарства за образовање бр. 30281/36 1936. године под именом Ветеринарски факултет Универзитета у Београду. Дана 19. аугуста 1936 изабрани су први Професори, махом са Медицинског и Пољопривредног факултета, који су, у складу са Одлуком Сената Универзитета, добили задатак да покрену наставу. Први Декан факултета био је Проф. др Живојин Ђорђевић. Те 1936. године уписано је укупно 149 студената, а настава је извођена у просторијама Медицинског факултета.

Прве године постојања факултета отворена су радна места за редовне Професоре, ванредне Професоре, доценте и асистенте. Еминентне личности заслужне за развој факултета, Професори Др Илија Ђуричић, Др Антоније Вуковић, Др Чедомир Симић, Др Јован Димић, Др Владета Симић итд. били су први који су изабрани у колегијум.

Непосредно пред почетак Другог светског рата, започета је изградња садашње зграде факултета. Изградња је прекиута 1941. године, а настављена 1946. Зграда и већина клиника завршене су 1948. године.

Ветеринарски факултет данас

Факултет је данас израстао у високошколску и научну организацију са 300 запослених, од којих су 70 Професори и доценти, 30 асистенти, а 200 лица обавља техничке послове. На Факултету данас студира 1400 редовних студената и 92 последипломаца. До 2006. године на Факултету је дипломирало 7574 студента, магистарске студије завршило је 355, а специјалистичке студије 900 дипломираних ветеринара и стручњака сродних струка. Велики број стручњака је прошао кроз индивидуално усавршавање а још већи завршио краће или дуже курсеве и семинаре за иновацију знања. Докторске дисертације одбранило је 742 постдипломца. Пет Професора Факултета ветеринарске медицине су постали чланови Српске академије наука и уметности.

За изванредне заслуге и успехе постигнуте у образовању стручног и научног кадра и значајан допринос развоју и унапређивању ветеринарске делатности Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије одликовало је Ветеринарски факултет новембра 1981. године Орденом заслуге за народ са златном звездом (Указ Председништва СФРЈ бр.107 од 26. XI 1981. године).