Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година

Телефон 1:011 2630 152

Телефон 2:011 3281 375

Факс:011 3282 619

Вебсајт:www.ff.bg.ac.rs

Е-адреса:dekanat@ff.bg.ac.rs

Адреса:Студентски трг бр. 12, Београд

Декан:Проф. др Јаблан Дојчиловић

Продекан за наставу:Доц. др Славица Малетић

Продекан за науку:Проф. др Воја Радовановић

Продекан за финансије:Проф. др Иван Белча

FIF Физички факултет Унивезитета у Београду је високошколска и научна установа коју чине Институт за физику и Институт за метеорологију. Као самостална институција настао је 1990. године поделом ПМФ-а на 6 факултета.

Студије

Факултет организује студије на 4 програма основних и мастер студија. Настава и стручни рад се изводи у оквиру 11 катедри и 29 лабораторија. Студентима су на располагању 3 библиотеке, као и читаоница са рачунарима и приступом интернету.

Сарадња

У сарадњи са Институтом за физику и Институтом за нуклеарне науке "Винча", Физички факултет организује докторске студије физике и метеорологије. Физички факултет је водећа научна организација у Србији. Истраживања се одвијају у више истраживачких лабораторија у оквиру 9 истраживачких пројеката.