Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице

Чланице

Данас, Универзитет у Београду у свом саставу има 31 факултет (организованих у 4 групације: друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука), 11 научних института, Универзитетску библиотеку и 8 центара.
Према својим чланицама Универзитет у Београду, има, поред интегративне функције, и одређени број законом утврђених надлежности чији циљ је, пре свега, уједначавање критеријума и старање о квалитету рада.
Fakulteti

Факултети

Преко 300 студијских програма се изводи на нашим факултетима

Instituti

Институти

Студенти теоретска знања стечена током школовања овде примењују и практично

Centri

Центри

Обезбеђују константан развој Универзитета у различитим областима

Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković

Универзитетска библиотека

Најстарија универзитетска библиотека располаже са 1,5 милион наслова