Факултети Институти Центри Библиотека

Центар за развој каријере и саветовање студената

Телефон:  011 3207 419

Факс:  011 3248 681

Вебсајт:  www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Е-адреса:  centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг 1, Београд

Директор:  Дејана Лазић


Ради обезбеђивања стручне универзитетске службе са делотворним системом подршке студентима и дипломцима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању или даљем образовању, и ради повезивања академске и пословне заједнице, Фондација Престолонаследника Александра за културу и образовање је осмислила пројекат успостављања Центра за развој каријере и саветовање младих у сарадњи са Универзитетом у Београду и Универзитетом у Нотингему.

О Центру

Центар је основан као чланица Универзитета у Београду, 5. децембра 2006. године. Врата Центра отворена су за све студенте Универзитета у Београду у просторијама ректората Универзитета у Београду сваког радног дана од 10 до 13 и 14 до 16 часова. Основни циљеви Центра су повезивање дипломираних студената са послодавцима и развијање свести студената и дипломаца о савременим условима пословања. Послодавци траже више од дипломе. Студентима је потребан развој практичних вештина и способности ради њихове боље припреме за тржиште рада које се убрзано мења. Центар је на располагању студентима како би им помогао да развију вештине и стекну сазнања од значаја за рад и запошљавање, да стекну радно искуство током студија и упознају се са пословним светом и његовим правилима, али и да науче да конструктивно размишљају о датим могућностима. Центар промовише студенте и дипломце Универзитета у Београду као будуће експерте у различитим областима рада и Универзитет у Београду као водећу институцију за високо образовање у региону.

Делатности

  • - рад на развијању способности, знања и вештина студената које су кључне за запошљавање;
  • - пружање информација студентима о могућностима додатног образовања, стипендијама у земљи и иностранству и понудама за посао;
  • - повезивање студената са послодавцима путем организовања програма за стручну праксу и обуке у водећим компанијама и организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;
  • - организовање презентација компанија, њихове пословне етике и политике приликом одабира кадрова;
  • - пружање саветодавних услуга студентима који имају дилеме приликом избора каријере или позиционирања на тржишту рада после дипломирања;
  • - остале активности саветовања студената у погледу развоја каријере као што су организовање семинара и радионица из свог делокруга (технике за тражење посла, начин писања добре радне биографије и пратећих писама, припреме за разговор за посао, и др.);
  • - координација рада центара за развој каријере на факултетима у саставу Универзитета у Београду;
  • - праћење остваривања стратешких циљева у области запошљавања, у сарадњи са Центром за стратешки менаџмент и стратешко планирање;
  • - сарадња са осталим универзитетским центрима.