Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Центри > Центар за континуирану едукацију

Центар за континуирану едукацију

Телефон:011 3207 466

Е-адреса:nada.kovacevic@rect.bg.ac.rs

Е-адреса:jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Адреса:Студентски трг 1, Београд

Председник Одбора Центра:проф. др Нада Ковачевић

в.д. директор:Јасмина Крајиновић-Јокић

Центар за континуирану едукацију је организациона јединица Универзитета у Београду основана ради развоја и промовисања система континуиране едукације, идеје доживотног учења и обезбеђивања подршке лицима заинтересованим за даље образовање и усавршавање. Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду одлуком Савета основан је 15. новембра 2011. године.

Основне активности Центра

  • Развој система континуиране едукације на Универзитету у Београду
  • Координација рада центара континуиране едукације на факултетима у саставу Универзитета у Београду
  • Пружање информација о програмима и курсевима континуиране едукације
  • Пружање саветодавних услуга лицима заинтересованим за програме континуиране едукације
  • Популаризација идеје континуиране едукације и промовисање курсева широј јавности
  • Истраживање стања на тржишту услуга континуиране едукације (истраживање потреба потенцијалних клијената, активности конкуренције...)
  • Формулисање понуде за различите типове клијената (обезбеђивање основних претпоставки и ресурса, правилан избор курсева у понуди, унификација начина одржавања курсева...)
  • Укључивање у интернационални систем континуиране едукације и сарадња у међународним пројектима у овој области
  • Успостављање академске, научне и стручне сарадње са другим институцијама у земљи и иностранству које се баве континуираном едукацијом
  • Остали послови у области континуиране едукације

O Центру

О функционисању Центра стара се Савет Центра.
Ректор именује једног од проректора као председника Савета Центра.
Савет чине именовани проректор и по један представник већа сваке групације наука на Универзитету у Београду.
Председник Савета Центра руководи радом Савета и стара се о спровођењу одлука.

Овде можете погледати опширније информације о Центру за континуирану едукацију.

Документација од значаја за Центар: