Мобилност запослених и студената Универзитета у Београду

Mobilnost studenata i nastavnika

Опште информације о мобилности

Могућности за остварење мобилности на Универзитету у Београду:
- Erasmus+ КА1
- CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
- Међууниверзитетска сарадња
- Индивидуалне мобилности - Freemovers

Zoom kafica: Информације о мобилности из прве руке (видео и аудио снимак)

Пријава за мобилност и потребна документација – опште информације

Важне информације у вези са пандемијом COVID-19

Опште информације о мобилности

Универзитет у Београду својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности. Напомињемо да се сви програми мобилности Универзитета у Београду односе искључиво на запослене и активне студенте Универзитета у Београду. Студенти и запослени других универзитета у Републици Србији морају се обратити свом матичном универзитету за информације о пријави на мобилност.

Када је реч о студентској мобилности, напомињемо да она подразумева привремено студирање у иностранству.

Студент може боравити у иностранству најмање један, а највише два семестра током једног нивоа студија. Током овог периода студент остаје уписан на свој матични факултет Универзитета у Београду, где ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије, а по успешном завршетку и добити диплому Универзитета у Београду.

ЕСПБ бодови стечени у иностранству признају се по повратку на Универзитет у Београду, а у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију (нпр. уредно попуњен и пре почетка мобилности потписан Уговор о учењу, као и Препис оцена које страни универзитет издаје по успешном окончању мобилности).

Запосленима у настави нуде се краћи боравци за наставне активности, а постоје и могућности за усавршавање запослених у администрацији.

Важно: Сваки кандидат дужан је да се упути у правила конкретног вида или програма мобилности, услове конкурса, као и у општа правила о мобилности оба универзитета, а у складу са својим статусом. Такође, сваки добитник стипендије дужан је да прописно регулише свој статус за време трајања мобилности, и да, у складу са конкретним видом мобилности, добије уредну сагласност матичног факултета Универзитета у Београду.

Сваки факултет и институт Универзитета у Београду имају надлежног координатора за Еразмус+ програм и међународну сарадњу. Списак ЕСПБ координатора за сваку УБ чланицу можете погледати на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/institucija/ectscoordinators

Могућности за остварење мобилности на Универзитету у Београду

Три најчешћа вида мобилности за кандидате са Универзитета у Београду јесу мобилности по билатералним споразумима, затим размена у оквиру CEEPUS програма, и - свакако најпопуларнији - Еразмус+ програм.

ERASMUS+ КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља
Овај вид сарадње одвија се на основу такозваних интер-институционалних споразума потписаних између Универзитета у Београду и партнерских иностраних универзитета, a у оквиру Еразмус+ програма, кључна акција 1, са предефинисаном финансијском подршком за учеснике (стипендија за студенте, дневнице за особље), као и фиксном накнадом за путне трошкове за одређене категорије мобилности, према правилима програма.

Износи дневница, стипендије и накнаде за путне трошкове зависе од земље у коју се иде на мобилност. Износи и услови делимично се разликују између КА103 кључне акције која обухвата земље чланице Европске уније и још шест програмских земаља (Србија, Северна Македонија, Исланд, Линхенштајн, Норвешка, Турска) и КА107 кључне акције која обухвата све друге земље, према регионима.

Износе дневница, стипендија и накнада за путне трошкове можете погледати на следећим линковима:
- За земље из кључне акције КА103: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/KA103/erasmus+-ka103-scholarship-overview
- За земље из кључне акције КА107: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/KA107/erasmus+-ka107-scholarship-overview

Важно: Све пријаве и евалуације свих пријава (студената и особља) обављају се искључиво преко online платформе за мобилност Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs

Студенти и особље Универзитета у Београду могу се пријавити за Erasmus+ стипендију искључиво током трајања конкурса. Списак отворених конкурса можете пратити на платформи mobion: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Процедура за пријаву и списак потребних докумената за конкретне категорије мобилности у одређеној клључној акцији (КА103 или КА107): https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/application-procedure

CEEPUS ПРОГРАМ (Central European Exchange Program for University Studies)
Програм академске размене студената и професора земаља Средње и Источне Европе, и заснива се на међународном споразуму чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

Студентска размена одвија се у оквиру универзитетских мрежа. Свака мрежа фокусира се на одређени број предметних области.

Сарадња се реализује на факултетима и институтутима одабраних универзитета, учесника програма, који су активни у истом предметном подручју.

Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школарине и одређену новчану накнаду. Износ новчане накнаде зависи од државе у коју студент путује.

Важно: Пријаве се искључиво врше путем званичне Интернет платформе, а пре пријаве студенти и професори треба да се консултују с националном CEEPUS канцеларијом, као и са координаторима програма на свом УБ факултету.

Више информација о самом програму као и списак Националних CEEPUS канцеларија, и упутство за пријављивање могу се наћи на званичној Интернет платформи CEEPUS програма www.ceepus.info

Информације о реализацији овог програма у Републици Србији могу се наћи на адреси Националне CEEPUS канцеларије www.erasmusplus.rs или добити путем следеће мејл адресе: ceepus@tempus.ac.rs

МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА (БИЛАТЕРАЛНА) САРАДЊА
Овај вид сарадње обухвата споразуме између Универзитета у Београду и партнерских универзитета у иностранству и у зависности од конкретног договора најчешће подразумева ослобађање од школарине на партнерској институцији у иностранству, без покривања других трошкова.

Ипак, сви кандидати који се пријављују за овај вид мобилности дужни су да се информишу и упуте у конкретне услове сарадње по конкретном споразуму, пре пријаве за мобилност.

Студенти и запослени се за мобилност по билатералној сарадњи пријављују благовремено (најкасније почетком једног семестра за идући семестар) у надлежним службама свог матичног факултета Универзитета у Београду и уз сагласност ЕСПБ координатора свог факултета.

Важно: Сваки кандидат дужан је да се о условима пријаве и мобилности по конкретном уговору распита пре пријаве на мобилност. Информације о потребним документима могу се добити у надлежним службама матичног факултета Универзитета у Београду, од надлежног ЕСПБ координатора факултета или института, или у Сектору за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду.

Списак важећих међууниверзитетских споразума можете видети на сајту Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/sporazumi.php

ИНДИВИДУАЛНЕ МОБИЛНОСТИ – Freemovers
Овај вид мобилности означава индивидуалну мобилност која се иницира и реализује изван постојећих уговора о сарадњи и програма мобилности у којима учествује Универзитет у Београду. То значи да студенти и запослени Универзитета у Београду могу реализовати мобилност на универзитету у иностранству са којим Универзитет у Београду нема билатерални споразум о сарадњи, нити заједничко учешће на неком од програма размене, под условом да за то постоји сагласност како матичног факултета Универзитета у Београду, тако и одабраног универзитета-домаћина у иностранству.

Индивидуална мобилност (Freemovers) регулише се Уговором о мобилности који потписују кандидат за мобилност, Универзитет у Београду, УБ матични факултет и одабрани универзитет-домаћин у иностранству.

Важно: Овај вид мобилности не подразумева стипендију, нити било какав облик финансијске помоћи. Кандидат је у обавези да самостално обезбеди извор финансирања за свој боравак у иностранству. У зависности од услова за реализацију боравка које кандидату понуди одабрани универзитет-домаћин, кандидат за студентску мобилност може бити ослобођен плаћања трошкова школарине. Искључиво од универзитета-домаћина зависи да ли ће трошкови школарине бити наплаћени. Додатно, овај вид мобилности може укључивати извесне административне накнаде на захтев универзитета-домаћина.

Пре иницирања процедуре и слања номинације и пратећих докумената Сектору за међународну и међууниверзитетску сарадњу, кандидат или надлежна служба матичног факултета УБ дужни су да провере академску понуду на одабраном универзитету у иностранству и њену компатибилност са студијским проргамом кандидата на УБ и у складу са тим сачине Уговор о учењу (за реализацију студентске мобилности). Уговор о учењу потписују студент, матични факултет Универзитета у Београду и универзитет-домаћин. Уколико је реч о мобилности запослених, потребно је да универзитет-домаћин у својој понуди имају садржај компатибилан са наставном и истраживачком облашћу и активностима кандидата на УБ.

Zoom kafica: Информације о мобилности из прве руке (видео и аудио снимак)

Представници Сектора за међународну сарадњу одговарали су на питања студената у вези са мобилношћу као гости онлајн формата под називом „Зум кафица – 45 минута са...“ који је још током априла 2020. године покренуо Центар за каријеру и саветовање студената Универзитета у Београду.

На следећим линковима можете погледати цело гостовање и чути одговоре на најчешћа питања и недоумице у вези:

Видео: www.facebook.com/CentarzarazvojkarijereUniverzitetauBeogradu
Аудио: www.youtube.com/watch?v=hHj8ZKEllyw

Пријава за мобилност и потребна документација – опште информације

Неопходно је да студијски програм матичног факултета Универзитета у Београду буде компатибилан са студијским програмом страног универзитета за који је студент заинтересован и да студент може да пронађе довољан број испита по семестру или академској години који би могли да буду признати по повратку на Универзитет у Београду. Препоручује се да се ово обавља у договору и уз подршку надлежних професора и надлежног ЕСПБ координатора на конкретном факултету Универзитета у Београду.

Препоручени минимални број ЕСПБ/ECTS кредита по семестру је 19.

Неопходно је да студент одабране испите на страном универзитету унесе у тзв. Уговор о учењу (Learning agreement) који ће пре почетка мобилности потписати студент, затим надлежна особа тј. ЕСПБ координатор на матичном УБ факултету студента, као и надлежна особа на страном универзитету.

У оквиру своје пријаве студент треба да припреми: предлог поменутог уговора о учењу, транскрипт досада положених испита, биографију са релевантним информацијама, кратко мотивационо писмо, препоруку релевантног професора, копију пасоша, сва наведена документа у оригиналу и званичном преводу на енглески или језик земље за коју се пријављује.

У вези са садржајем Уговора о учењу, као и са одговарајућим обрасцем за одабрани вид мобилности, обратите се надлежној служби и ЕСПБ координатору на свом УБ факултету.

Студент је дужан да се пре подношења пријаве, по било ком виду мобилности, детаљно информише о условима и правилима конкретне сарадње и упути у евентуалну додатну документацију коју треба да приложи у својој пријави.

Важне информације у вези са пандемијом COVID-19

У вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом и у складу са околностима изазваним ширењем COVID-19 на територији Републике Србије, молимо Вас да пратите информације везане за мере које се предузимају у циљу спречавања ширења ове заразне болести.

Информације о тренутној здравственој ситуацији и важећим мерама, као и инофромације везане за путовање и боравак у Републици Србији, доступне су на седећим сајтовима:
covid19.rs
www.zdravlje.gov.rs
www.e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20210208

Комплетни текст можете преузети у PDF формату

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+